U19 Việt Nam vs U19 Philippines

U19 Việt Nam vs U19 Philippines

15h30, ngày 03/07 Phân tích trước giờ bóng lăn