Xổ số lô tô

Xổ số Lô tô là loại hình xổ số người tham gia dự thưởng được quyền lựa chọn các chữ số để tham gia dự thưởng và việc xác định kết quả trúng thưởng được thực hiện sau thời điểm phát hành vé xổ số.

Đây là loại hình xổ số mới được Công ty đưa vào phát hành từ 01/04/1994 nhằm từng bước hình thành nên một thị trường xổ số phong phú, đa dạng, đáp ứng nhu cầu vui chơi giải trí lành mạnh của người dân, góp phong phú thêm cho các loại hình xổ số kiến thiết truyền thống và đặc biệt là để góp phần đấu tranh hạn chế tệ nạn số đề.

Hiện nay, hàng ngày Công ty đang phát hành các trò chơi Lô tô 2 số, 3 số, 4 số; Lô tô 2 cặp số, 3 cặp số, 4 cặp số; Lô tô 5G.

Cơ cấu giải thưởng

 1. Xổ số Lô tô 2 số
 • Mệnh giá vé: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán
 • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 2 chữ số từ 00 đến 99 và so với kết quả 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.
Giải thưởng Giá trị giải thưởng
Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt 70 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối của giải Nhất Bằng mệnh giá vé mua
Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt và 2 số cuối của giải Nhất 71 lần mệnh giá vé mua
 1. Xổ số Lô tô 3 số
 • Mệnh giá vé: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán
 • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 3 chữ số từ 000 đến 999 và so với kết quả 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.
Giải thưởng Giá trị giải thưởng
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt 420 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất 20 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt 5 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Đặc biệt và 3 số cuối của giải Nhất 440 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng 3 số cuối của giải Nhất và 2 số cuối của giải Đặc biệt 25 lần mệnh giá vé mua

 1. Xổ số Lô tô 4 số
 • Mệnh giá vé: 5.000 đ và 10.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công
 • Cách chơi: Người chơi chọn một số có 4 chữ số từ 0000 đến 9999 và so với kết quả 4 số cuối của giải Đặc biệt xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.
Giải thưởng Giá trị giải thưởng
Vé trúng 4 số cuối của giải Đặc biệt 1.200 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: 3 số cuối của giải Đặc biệt 50 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: 2 số cuối của giải Đặc biệt 5 lần mệnh giá vé mua

 1. Xổ số Lô tô 2, 3, 4 cặp số
 • Mệnh giá vé: 5.000 đ, 10.000 đ và 20.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công và xổ số điện toán
 • Cách chơi: Người chơi chọn 2, 3, 4 số có 2 chữ số từ 00 đến 99
Giải thưởng Giá trị giải thưởng
Lô tô 2 cặp số  
Trúng cả 2 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay 15 lần mệnh giá vé mua
Trúng cả 2 cặp số và 2 cặp số trùng 1 lần quay 10 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: trúng 1 cặp số trùng 2 lần quay Bằng mệnh giá vé mua
Lô tô 3 cặp số  
Trúng cả 3 cặp số và 3 cặp số trùng 2 lần quay 60 lần mệnh giá vé mua
Trúng cả 3 cặp số và 3 cặp số trùng 1 lần quay 45 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: trúng 2 trong 3 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay 10 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: trúng 2 trong 3 cặp số và 1 cặp số trùng 2 lần quay 2 lần mệnh giá vé mua
Lô tô 4 cặp số  
Trúng cả 4 cặp số và 4 cặp số trùng 2 lần quay 1.000 lần mệnh giá vé mua
Trúng cả 4 cặp số 110 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 3 cặp số trùng 2 lần quay 30 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 2 cặp số trùng 2 lần quay 15 lần mệnh giá vé mua
Khuyến khích: trúng 3 trong 4 cặp số và 1 cặp số trùng 2 lần quay 5 lần mệnh giá vé mua
 1. Xổ số Lô tô 5G
 • Mệnh giá vé: 20.000 đ và 50.000 đ
 • Hình thức: vé thủ công
 • Cách chơi: người chơi chọn một số có 2 chữ số từ 00 đến 99. Vé được so kết quả với 2 số cuối của giải Đặc biệt và 4 lần quay của giải Bảy xổ số kiến thiết Miền Bắc mở thưởng cùng ngày.

 

Giải thưởng Giá trị giải thưởng
Vé trúng 2 số cuối của giải Đặc biệt 14,4 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng bất kỳ lần quay nào của giải Bảy 14,4 lần mệnh giá vé mua
Vé trúng cả 2 giải trên 28,8 lần mệnh giá vé mua